Time

Tenzij je al verlicht bent is tijd het kostbaarste goed in het leven.
Leven valt zelfs te definiëren als het nog hebben van tijd.

Kwantitijd stelt zich ten doel om haar opdrachtgevers zoveel mogelijk tijd te laten besparen.
Via het leveren van producten en diensten van hoogwaardig niveau en kwaliteit.
Gebruik makend van concepten als Project Portfolio Management en Eli Goldratt’s Critical Chain Project Management.
En van oplossingen als Enterprise Project Management (MS Project Server) van Microsoft, maar ook van intelligente schedule software zoals Lynx van A-Dato en Epicflow van Glow Management.
Met de nadruk op het uiteindelijk tijdbesparende gebruik van deze concepten en systemen.

Met het concept CCPM kunt u uiteindelijk de situatie bereiken dat 80% van de projecten in uw portefeuille op tijd en op budget eindigen. Het implementeren hiervan is echter geen sinecure, met name omdat mensen dit in 1e instantie gewoon niet willen geloven en vooral ook omdat zij niet snel bereid zijn om prioriteitstellingen over te laten aan een algoritme. De kennis en ervaring van Kwantitijd kan u helpen om een Critical Chain Project Management implementatie succesvol te laten worden.

Hoogstwaarschijnlijk moet u daarvoor eerst aan de professionaliteit van het project (& portfolio) management proces gaan werken. Met een professioneel tool als EPM kan een forse stap gezet worden in de goede richting: up-to-date planningen en overzicht over bestede uren en andere kosten. Tevens biedt EPM via SharePoint de benodigde ondersteuning van onder andere: portfolio-, resource-, issue-, risk- en documentmanagement. Kwantitijd heeft unieke, in-depth, kennis en ervaring om de benodigde inrichting en customization hiervan zodanig te verzorgen dat u ook echt iets aan de tooling heeft.

Na inrichting en customization van een tool is een stevige training nodig om er mee te werken. Nog belangrijker is coaching-on-the-job bij het ontdekken hoe zoveel mogelijk uit de tool te halen. Kwantitijd is uitermate goed geëquipeerd om beide vormen van begeleiding te verzorgen.

Kwantitijd is bezig met de ontwikkeling van 2 producten die een generiek toepasbare toegevoegde waarde gaan vormen en geschikt zijn als basis voor een verdere inrichting en customization: EPM-AAA en MSP-AAA (Accelerated Advanced Appliance van de out-of-the-box Microsoft producten). Uiteraard kunnen ook componenten hiervan al bij uw customization van EPM gebruikt worden.

Kwantitijd levert haar producten en diensten:
  - op basis van een uurtarief;
  - voor een vaste prijs;
  - via onze geprefereerde maar ongebruikelijke aanpak.

Vanuit haar doelstelling geeft Kwantitijd de voorkeur aan levering volgens de volgende aanpak: als opdrachtgever betaalt u maandelijks slechts een door u zelf achteraf te bepalen bedrag, waarmee u uitdrukking geeft aan wat de dienstverlening u waard is geweest of waard zal gaan worden. Daarbij is de maandelijkse opgave van bestede uren door Kwantitijd voor u slechts een hulpmiddel om te komen tot een redelijke vergoeding. U bepaalt op die manier zelf wat de nagestreefde tijdsbesparing u waard zal zijn. En hoe daarmee de verhouding zal gaan liggen tussen de bestede tijd door Kwantitijd en de uiteindelijk bespaarde tijd in uw organisatie.

Dat geeft u uiteraard de mogelijkheid om u als “free-rider” te gedragen, dan wel kat-uit-de-boom-kijkend pas tot betaling over te gaan als het u duidelijk wordt dat besparingen geboekt worden. Ter voorkoming van een negatieve cashflow en het “waarde”loos worden van de inzet, brengt Kwantitijd daarom wel altijd haar zakelijke onkosten (reis-, verblijf- en overige onkosten) in rekening. Binnenkort hoopt Kwantitijd haar 2 in ontwikkeling zijnde producten EPM-AAA en MSP-AAA ook via een “gebruik eerst en betaal later wat u het waard heeft gevonden” principe op de markt te brengen.

Maar natuurlijk kunt u met Kwantitijd ook een afspraak maken voor het leveren van een beschreven resultaat door het uitvoeren van een project voor een vaste prijs. De praktijk leert echter dat het moeilijk en tijdrovend is om de expliciete verwachtingen over het resultaat meetbaar op papier te krijgen. En leert ook dat impliciete verwachtingen dan alsnog roet in het eten kunnen gooien voor het bereiken van uiteindelijke tevredenheid bij zowel u, als opdrachtgever, als bij Kwantitijd, als opdrachtnemer, over het gehele traject. Kwantitijd zou daarom idealiter met u een afspraak willen maken over een vergoeding achteraf voor de met een traject bespaarde tijd in uw organisatie. Ook die is echter moeilijk meetbaar, vandaar dat gezocht is naar een alternatief.

Het gevonden alternatief, de hiervoor beschreven geprefereerde maar ongebruikelijke aanpak, is niet alleen prima te hanteren gedurende de periode van het opstellen van het te bereiken resultaat van het project, maar ook voor het uitvoeren van een compleet traject.

Uiteraard biedt Kwantitijd ook de mogelijkheid om te werken met een veelgebruikt concept bij dienstverlening: een afspraak over een tarief voor bestede uren door een opdrachtnemer met een inspanningsverplichting. Als u met Kwantitijd een dergelijke afspraak maakt dienen haar standaard tarieven als uitgangspunt voor een onderhandeling: € 148,75 per uur voor de 1e 40 uur, € 119,35 per uur voor de volgende 80 uur en € 98,40 per uur voor alle daarop volgende uren.

Terugkomend op de aanpak die de voorkeur geniet van Kwantitijd: vanuit de overtuiging en het vertrouwen dat er slechts betaald dient te worden voor toegevoegde waarde is dit delivery & pricing concept naar onze ( maar hopelijk ook uw) mening de ultimate oplossing voor het bereiken van een perfecte opdrachtgever-opdrachtnemer relatie.

 

Planning

MS Project

Saving money

Copyright © 2013 Jip Haarsma